نرم افزار حسابداری اسپـید

نرم افزار اسپـید سیستمی مناسب برای تمام اصناف بازار و فروشگاه های بزرگ و متوسط است , نرم افزار اسپید با امکاناتی نظیر  عملیات خرید و فروش , انبار داری کالا ثبت در اسناد و امکان انواع گزارش گیری و انواع دریافت ها و پرداختی های شما را به سادگی انجام میدهد . نرم افزار اسپید در اصناف مختلف با توجه به خواسته های شما در کسب و کارتان این امکان را دارد که نرم افزار اسپید ارتباط  با تمامی سخت افزار های موجود در کسب و کار اعم از باسکول , ترازوهای دیجیتال , بارکد خوان و…. را در دسترس شما قرار بدهد .نرم افزار اسپید  با سرعت قابل قبول و همچنین نصب و راه اندازی آسان مناسب تمام اصناف میباشد.

 

معرفی های نرم افزار حسابداری اسپـید
 • معرفی طرف حساب
 • سطح قیمت
 • معرفی طرف حساب-اطلاعات تکمیلی
 • معرفی گروه طرف حساب ساده
 • معرفی گروه طرف حساب درختی ۲ لایه
 • معرفی گروه کالا ساده
 • معرفی گروه کالا درختی ۲ لایه
 • معرفی واحد شمارش
 • معرفی شهر و استان
 • انتصاب سطوح قیمت به طرف حسابها
 • معرفی کالا
 • معرفی کالا-سطوح قیمت
امکانات خرید نرم افزار اسپید
 • فاکتور خرید
 • مرجوع از خرید
 • سفارش خرید
 • معرفی  اضافات و کسور افزاینده
 • معرفی  اضافات و کسور موثر در بهای تمام شده
 • خرید به فرمت دارایی
 • لیست فاکتورهای خرید و مرجوعی
 • جزئیات فاکتورهای خرید
 • خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک گروه فروشندگان
 • خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک شخص
 • خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک گروه کالا
 • سابقه خرید
 • گزارشهای سفارش خرید
امکانات فروش نرم افزار اسپید
 • فاکتور فروش
 • فاکتور مرجوع از فروش
 • پیش فاکتور فروش
 • معرفی اضافات و کسور فروش
 • تغییر سطوح قیمت کالا
 • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی
 • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی به تفکیک شخص
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک گروه کالا
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک کالا
 • گزارش سابقه فروش

نمایندگی محصولات اسپید

فهرست