نرم افزار انبارداری اسپید

نرم افزار انبارداری در تمامی موسسات به خصوص در شرکتهای بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.با نرم افزار انبارداری اسپید میتوانید کنترل ورود و خروج کالا و مواد اولیه در انبار به شرکت و نگهداری لحظه ای و به موقع موجودی تعدادی و ریالی به همراه شناسه ورود و اطلاعات آماری از آنها و شناسایی و ردیابی آنها از جمله ویژگیهای حائز اهمیت نرم افزار انبارداری می باشد.
نرم افزار انباداری اسپید با انجام عملیات حسابداری انبار , استاندارد انبار و حفظ یکپارچگی و ارتباط مستقیم با سیستم مالی، خرید و فروش داخلی، خرید خارجی و امانت و عطف پیشرفته برگه ها توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.

انبارداری مدرن و با دقت با نرم افزار اسپید

گزارش گردش کلی بازرگانی کالا در نرم افزار انبارداری اسپید

نظارت و کنترل دقیق بر تمام گزارشات و موجودی انبار

ثبت اسناد حسابداری تفکیک برگه هنگام ذخیره

 امکان الصاق بارکد و ارتباط دستگاه بارکد خوان با برنامه

امکانات نرم افزار انبارداری

گروه بندی کالا به صورت درختی تا سطح نامحدود

معرفی انبار پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام صدور برگه های انبار

معرفی نقطه سفارش جهت عملیات انبار و بازرگانی و تهیه گزارش و آلارمهای مربوط به نقطه سفارش

معرفی حداقل و حداکثر موجودی انبار به تفکیک کالا و تهیه گزارشات مربوطه

معرفی دسترسی کاربران به انبار با استفاده از این امکان انباردار فقط به انبارهایی که اجازه داده شده دسترسی خواهد داشت

معرفی واحد شمارش اصلی برای هر کالا و بیشمار واحد فرعی با نسبتهای مشخص در سطح کالا و استفاده از آنها در محاسبات بهای تمام شده و گزارشات انبار

معرفی هفت واحد شمارش متغیر برای کالاها و استفاده از آنها در گزارشات با نام قابل تعریف

معرفی تمامی موارد پیش نیاز برای ثبت برگه های انبار از طریق فرمهای ورود اطلاعات بدون نیاز به خروج از فرم های مربوطه

معرفی نامحدود انبار به صورت درختی تا سطح قفسه بندی ها به صورت مستقل به همراه جداسازی نوع انبار

گزارش گردش کلی بازرگانی کالا در نرم افزار انبارداری اسپید

ثبت رسید یا حواله انبار و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری

 ثبت اسناد حسابداری تفکیک برگه هنگام ذخیره و در زمان دلخواه

مشاهده برگه های خرید، فروش و… مرتبط از طریق برگه های انبار

مشاهده موجودی تعدادی و ریالی بصورت لحظه ای از طریق تمامی برگه های انبار

ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری هزینه ضایعات و درآمد فروش ضایعات به تفکیک انبار

معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات انبار و تنظیمات لازم در کلیه مراحل از جمله شماره برگه ها

امکان الصاق بارکد و ارتباط دستگاه بارکد خوان با برنامه در نرم افزار انبارداری

امکان تعیین نرخ بهای تمام شده موجودی کالا به روشهای میانگین موزون ثابت ،میانگین موزون متحرک

تنظیمات حسابداری انبار به صورت کنترلی در سطح انبار و به صورت مجزا برای هر کالا

تنظیم صدور اتوماتیک برگه های رسید و حواله از طریق ثبت برگه های بازرگانی

امکان صدور برگه درخواست کالا از انبار توسط پرسنل و سایر بخش های سازمان

تصاویری از نرم افزار انبارداری اسپید

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

کارشناسان اسپید آماده پاسخگویی سوالات شما هستند..!

تماس بگیرید….!

فهرست