نرم افزار حسابداری تولیدی

سیستم حسابداری تولید برای محاسبه و تعیین بهای تمام هزینه ها و کاهش هزینه ها و آنالیز سود آوری در تولید هر یک از محصولات است , نرم افزار تولید و بهای تمام شده  مورد استفاده تمام شرکت ها و کارخانه ها قرار میگیرد . یکی از مهمترین مباحث در کارخانجات تولیدی، ثبت و تحلیل فرایند محصولات، نگهداری مستندات، نگهداری موجودی کالای نیمه ساخته، محاسبه بهای تمام شده محصولات، ظرفیت سنجی به همراه برنامه ریزی تولید و تأمین مواد اولیه می باشد.
جهت انجام موارد ذکر شده احتیاج به یک سیستم یکپارچه می باشد که ارتباط بین بخشهای خرید و زنجیره تأمین ،انبار و فروش و سفارشات را برقرار نموده و مدیریت نماید .نرم افزار حسابداری تولیدی با بکار‌گیری روشهای سفارش کار و روش تولید مرحله‌ای،محاسبه قیمت تمام شدهاستاندارد واقعی محصولات و محاسبات انحراف پیش بینی سربار را با استفاده از روشهای استاندارد محاسبه و گزارش می نماید.

معرفی تجهیزات و ماشین آلات و شناسنامه آنها به همراه ظرفیت

امکان انجام عملیات تولید بر مبنای سفارش کار مشتریان

محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات در پایان دوره تولید 

محاسبه انحرافات به روشهای استاندارد در پایان دوره تولید

تحلیل ظرفیت تولید و ظرفیت در دسترس انبار

نرم افزار حسابداری تولیدی

ارسال مواد و اقلام مورد نیاز مختص هر سفارش و رسید محصول بر اساس هر سفارش و همچنین رسید محصول عطف به سفارش و محاسبه بهای تمام شده بر اساس اقلام ارسالی

معرفی شیفت های کاری، تعطیلات و …الصاق شماره بچ و شناسایی و ردیابی محصولات تولید شده در نرم افزار حسابداری تولیدی

دریافت سفارشات تایید شده از واحد فروش و قراردادها و برنامه ریزی تولید بر اساس سفارشات تأیید شده در نرم افزار بهای تمام شده

در نرم افزار حسابداری تولیدی امکان مرتب سازی تقاضا مشتری، محصول و درجه اهمیت سفارشات و اولویت بندی سفارشات در برنامه ریزی در نرم افزار بهای تمام شده

پیش بینی سفارشات براساس نیاز بازار- براساس سابقه مشتریان- براساس موجودی انبار در نرم افزار بهای تمام شده

پیش بینی سفارشات قابل انجام با توجه به ظرفیت تولید، ظرفیت انبار، مشارکت زنجیره تامین کالا در نرم افزار تولید و بهای تمام شده

تحلیل توانایی انجام سفارش و میزان کمبود منابع و مواد مورد نیاز در نرم افزار بهای تمام شده

تحلیل ظرفیت تولید و ظرفیت در دسترس انبار

پاسخگویی به سفارش با استفاده از چندین برنامه با توجه به ظرفیت تولید در هر برنامه.با تنظیم برنامه فروش در نرم افزار بهای تمام شده

برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت تولید(RCCP) و گزارش از ضایعات عادی و غیر عادی در نرم افزار بهای تمام شده

امکان انجام عملیات خدمات خارج از موسسه توسط پیمانکار در نرم افزار حسابداری تولیدی

امکان نگهداری موجودی کالاها نزد پیمانکار و میزان کالای تولید ارسالی توسط پیمانکار در نرم افزار بهای تمام شده

امکان اتصال با سیستم انبار در نرم افزار حسابداری تولیدی

معرفی محصول و انواع آن به همراه معرفی چندین فرمول ساخت بصورت درخت محصول (BOM) در نرم افزار حسابداری تولیدی

به روز کردن کلیه داده ها و مستندات و الصاق آن به شناسنامه محصولات بصورت فایل با فرمتها مختلف در نرم افزار بهای تمام شده

کنترل و مدیریت تغییرات مهندسی محصول و ثبت سوابق تغییرات فرمولاسیون در نرم افزار حسابداری تولیدی

مهندسی فرآیند محصول،شامل فرآیند عملیات(OPC)، مدت زمان، توالی عملیات و فرمولاسیون، ویژگی‌ها و دستورالعمل‌های تولیدی هر مرحله در نرم افزار بهای تمام شده

معرفی زمان استاندارد جریان عملیات تولید با توجه به روش های زمان سنجی و جذب سربار بر اساس آنها در نرم افزار بهای تمام شده

معرفی تجهیزات و ماشین آلات و شناسنامه آنها به همراه ظرفیت سنجی و اولویت بندی آنها در نرم افزار حسابداری تولیدی

امکان انجام عملیات تولید بر مبنای سفارش کار مشتریان و محاسبات بهای تمام شده بر اساس سفارش در نرم افزار بهای تمام شده

محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات در پایان دوره تولید برای هر محصول در نرم افزار بهای تمام شده

محاسبه انحرافات به روشهای استاندارد در پایان دوره تولید و گزارشات مربوطه در نرم افزار حسابداری تولیدی

ارایه گزارش ثبت آمار تولید در نرم افزار بهای تمام شده

ارایه گزارش ریز مواد ورودی و خروجی ایستگاه‌های تولید در نرم افزار بهای تمام شده

گزارشات متنوع از عملکرد تولید و مصرف مواد و ضایعات به صورت ماهانه و روزانه در نرم افزار حسابداری تولیدی

تصاویری از نرم افزار حسابداری تولیدی

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

کارشناسان اسپید آماده پاسخگویی سوالات شما هستند..!

تماس بگیرید…

فهرست