نرم افزار حقوق دستمزد

محاسبه آسان حقوق و دستمزد با نرم افزار اسپید

محاسبه دقیق و کامل حقوق و مزایای ماهانه پرسنل به همراه لحاظ نمودن قوانین استخدامی از مهم ترین و در عین حال زمان برترین محاسبات در بخش مالی شرکت ها و سازمان ها می باشد.

نرم افزار حقوق و دستمزد  اسپید، با محسابه مزایای متعلقه مستمر و غیر مستمر به همراه لحاظ نمودن قوانین استخدامی و طبقه بندی مشاغل در کنار ارتباط مستقیم با سایر زیر سیستم ها و انتقال ااطلاعات از آن ها در کنار معرفی پارامتریک و انعطاف پذیری آن ها در مقابل تغییر قوانین از مشخصات اصلی سیستم حقوق و دسمتمزد اسپید می باشد.

نرم افزار حقوق و دستمزد اسپید با دیگر سیستم ها در ارتباط می باشد و همین موضوع باعث می شود مشخصات و اطلاعات حکمی به صورت اتوماتیک وارد سیستم حقوق و دستمزد شود و پس از محاسبه کارکرد پرسنل با توجه به اطلاعات ورود و خروج، محاسبات حقوق و دستمزد انجام می شود.

برای مشاهده محیط نرم افزار روی تصویر کلیک کنید.

لیست حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد اسپید
لیست بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد اسپید
سند حقوق و دستمزد
اسناد حسابداری
معرفی عوامل حقوقی

برخی از مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی اسپید

 • معرفی مشخصات عمومی و ثبت سوابق کارکرد پرسنل
 • امکان ارتباط کاملا” ساده سیستم محاسبه حقوق و دستمزد، با تمامی دستگاه های کارت ساعت زن موجود
 • امکان معرفی انواع استخدام و تنظیم ضرایب و الزامات قانونی به تفکیک استخدام
 •  امکان انتصاب تمامی مزایای مستمر و غیرمستمر بصورت کاملا پارامتریک و نگهداری سوابق تمامی آنها میباشد
 • امکان انتصاب مزایا بصورت گروهی با انواع فیلترهای مورد نیاز
 • نگهداری سوابق احکام حقوقی پرسنل
 • امکان دریافت اطلاعات مربوط کارکرد، مأموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، تعطیل کاری و… از کارت ساعت
 • امکان معرفی انواع مرخصی مانند: مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، تشویقی و انتقال مانده به دوره حقوقی بعدی و همچنین به سال مالی بعدی در سیستم
 • امکان تعریف عوامل کارکرد بصورت پارامتریک مانند: کارکرد عادی، انواع اضافه کاری، شب کاری و…. به تفکیک نوع استخدام و دوره حقوقی
 • تعریف تمامی عوامل حقوقی و مزایا و کسور بصورت محاسباتی و فرمولی با تمامی تنظیمات مورد نیاز و لحاظ نمودن شرطهای محاسباتی
 • مدیریت و محاسبه انواع پرداخت ها در تمام بخش های سازمان
 • امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتی و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور
 • امکان محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری بر مبنای مورد کارکرد
 • امکان تعیین تمامی عوامل حقوقی معاف از مالیات و بیمه
 • امکان تعیین و محاسبه تمامی عوامل حقوق بر مبنای روز کارد و تعیین سقف برای آنها
 • امکان تعریف انواع وامها در نرم افزار اسپید و همچنین تمامی بدهیهای کارکنان به همراه تعیین اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب آنها
 • امکان معرفی انواع صندوق پس انداز، بازنشتگی و رفاه کارگران و…. به همراه لحاظ نمودن فرمولهای محاسباتی و مشاهده مانده در فیش حقوق
 • امکان معرفی انواع کسور مستمر و غیر مستمر بصورت فرمولهای محاسباتی و تنظیمات لازم
 • امکان معرفی انواع بیمه اجباری وسختی کار و همچنین انواع بیمه های تکمیلی و تعیین فرمولهای محاسبه آنها
 • امکان تعریف جداول مالیاتی و نگهداری سوابق در صورت تغییر
 • امکان محاسبه عیدی و سنوات بصورت کاملا پارامتریک به همراه در نظر گرفتن مرخصی بدون حقوق و غیبت و… در نرم افزار
 • امکان محاسبه و بازخرید مرخصی استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه
 • امکان ارتباط مستقیم تمامی جزئیات عوامل حقوق با حسابداری و تفضیلیهای شناور جهت صدور سند خودکار در تمامی مراحل محاسبه، پرداخت و… بصورت استاندارد
 • امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهای پروژه جهت لحاظ نمودن هزینه مرتبط با آن
 • امکان تهیه اطلاعات بصورت دیسکت شامل: لیست بانک، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست مساعده، لیست تعاونی و…
 • امکان تهیه گزارش لیست پرسنل به همراه احکام انتصابی
 • در سیستم حقوق و دستمزد امکان تهیه گزارش لیست بانک، لیست بیمه، لیست مساعده، لیست امضاء، لیست حقوق با فرمتهای استاندارد
 • امکان تهیه فیش حقوقی در فرمتهای مختلف و امکان تغییر و طراحی آن توسط کاربر
 • امکان تهیه لیست کارکرد ماهانه به همراه تأخیر و تعجیل های صورت گرفته
 • امکان تهیه گزارش لیست سوابق حقوقی و دستمزد پرسنل به تفکیک دوره های حقوق
 • امکان تهیه دیسکت های مالیات
 • امکان تهیه دیسکت های بیمه
 • امکان تهیه دیسکت بانک
 • محاسبه عیدی و سنوات و مانده مرخصی و بن
 • ارسال پیام کوتاه برای پرسنل جهت محاسبه حقوق و دستمزد و واریزی آن
 • لیست حقوق
 • گزارشات کامل و جامع لیست بیمه طبق فرمت سازمان تامین اجتماعی
 • گزارشات کامل و جامع لیست های مالیات طبق فرمت اداره دارایی
 • گزارشات کامل و جامع لیست ها ی پرداختی حقوق
 • انواع متنوع چاپ فیش های حقوقی
 • گزارشات کامل و جامعی از محاسبات عیدی و سنوات و مانده مرخصی و بن در نرم افزار
 • امکان تهیه تقویم کاری بصورت ماهیانه
 • امکان معرفی انواع اضافه کاری، تعطیل کاری، ماموریت و… بصورت فرمولهای محاسباتی
 • امکان محاسبه حقوق و دستمزد بصورت انفرادی یا گروهی بر اساس پارمترهای انتخابی
 • امکان تنظیم ضرایب محاسبه جریمه مانند: غیبت، تأخیر، تعجیل و در نظر گرفتن معافیتهای ماهانه
فهرست