نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری اسپید از زیر سیستم های نرم افزار یکپارچه اسپید میباشد و نرم افزار خزانه داری که ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری دارد میتواند مورد نیاز تمام شرکت ها و سازمان ها باشد .از آنجا که تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به تعهدات و جمع‌آوری اطلاعات خزانه داری خلاصه و مفید، مورد نیاز تمامی شرکتها بوده و از ویژگیهای بارز نرم افزار خزانه داری می‌باشد.
کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و نگهداری سوابق آنها، خصوصا در سازمانهایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت به‌سزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی با نرم افزار خزانه داری اسپید قابل انجام می‌باشد.

امکانات نرم افزار خزانه داری اسپید

امکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی

امکان ثبت عملیات خزانه داری و همچنین تنظیمات حسابداری نقدینگی به تفکیک شعبه: از جمله شماره اتوماتیک برگه ها، شابلون سند در نرم افزار خزانه داری حسابداری و …

امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حسابجاری به همراه کنترل دسته چک درنرم افزار خزانه داری

امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت نرم افزار خزانه داری

ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری در نرم افزار خزانه داری

امکان انجام عملیات تعویض چک دریافتی یا برگشتی با یک یا چندین چک جدید و آلارمهای مربوطه

در نرم افزار خزانه داری امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی در تمامی برگه چکهای دریافتی بخصوص برگه دریافت

ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی به صورت منحصر بفرد

امکان ثبت برات و سفته و گردش عملیات مربوط به آنها در نرم افزار خزانه داری

تسویه برگه های خرید و فروش به صورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده نرم افزار خزانه داری

امکان انجام عملیات بیع متقابل و تسویه حساب با استفاده از حساب شخص سوم

امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور فروش و سفارش خرید به همراه ثبت‌های حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری

در نرم افزار خزانه داری امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه و استفاده از تخفیف زود هنگام در مورد تسویه نقدی

کنترل و نظارت دریافتی ها و پرداختی ها در نرم افزار خزانه داری

امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان در نرم افزار خزانه داری

در نرم افزار خزانه داری امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص

امکان فراخوانی برگه های تسویه نشده به صورت اتوماتیک و سرشکن کردن مبلغ کلی بر روی فاکتورها بر اساس تاریخ تسویه در نرم افزار خزانه داری

امکان مشاهده جمع مبالغ چک به همراه تعداد فقرات چک در هنگام استفاده از برگه ها

امکان چاپ چک در فرمتهای قابل تعریف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در نرم افزار خزانه داری

امکان الصاق شماره ردیابی دفتر چک دستی به چکهای ورودی و خروجی و پیگیری ساده تر آنها برای کاربر

در نرم افزار خزانه داری امکان مشاهده سند حسابداری و تهیه روکش سند از برگه های نقدینگی

امکان افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی باز به صورت اتوماتیک در ابتدای هر سال مالی در نرم افزار خزانه داری

امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی

امکان ثبت افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی در فرمهای مجزا و ثبتهای حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری

امکان انجام عملیات تعویض چک دریافتی یا برگشتی با یک یا چندین چک جدید و آلارمهای مربوطه

در نرم افزار خزانه داری امکان ثبت سوابق تعویض تاریخ سررسید چکهای دریافتی و مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

کارشناسان اسپید آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند..!

تماس بگیرید….

فهرست