نرم افزار فروش فروشگاهی

نرم افزار فروش  و مدیریت فروش اسپید با امکانات فراوان موجب گردیده تا این سیستم جمع آوری اطلاعات زمان گیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع انجام شود. نرم افزار فروش اسپید در راستای این اهداف و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.
نرم افزار فروش و عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش وهمچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند از مزایاینرم افزار فروش اسپید می باشد.

امکان اتصال به بارکد خوان و تمام سخت افزارها

مدیریت قیمت گذاری تمام محصولات

مدیریت موجودی و انبار فروشگاه

معرفی اشخاص واحد درقالب مشتری، فروشنده، پرسنل

ثبت و نگهداری سوابق خرید مشتریان

تصاویری از محیط نرم افزار
امکانات نرم افزار فروش اسپید

معرفی اشخاص واحد درقالب مشتری، فروشنده، پرسنل و … به همراه تفکیک حسابهای هر یک از آنها در نرم افزار فروش اسپید

امکان معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات فروش و تنظیمات لازم در کلیه مراحل فروش از جمله شماره برگه ها و ترتیب و توالی برگه ها و حسابداری به تفکیک شعب در نرم افزار فروش

نرم افزار  فروش اسپید ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها از جمله حسابداری ، انبار و خزانه به این صورت که با ثبت فاکتور فروش و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری به صورت اتوماتیک صادر شده و فاکتور در انبار آماده حواله می شود و یا به صورت اتوماتیک حواله صادر میشود و در پایان در قسمت خزانه داری آماده تسویه خواهد شد

در نرم افزار فروش اسپید امکان دسترسی سریع به اطلاعات پایه، ویرایش و تعریف اطلاعات جدید از داخل خود فرم بدون نیاز به خروج از فرم مربوطه

نرم افزار فروش کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به مشتریان به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی

سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی در نرم افزار فروش اسپید

فروش و عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش وهمچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند نرم افزار فروش اسپید می باشد.

نرم افزار فروش امکان معرفی کامل اضافات و کسورات فروش (هزینه ها و عوارض فروش و همچنین هزینه حمل و …) بصورت پارامتریک در نرم افزار فروش اسپید

گروه بندی درختی تمامی کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهیه گزارش از گروه بندی درختی در گزارشات فروش در نرم افزار فروش اسپید

امکان ثبت جزئیات فروش مانند: سپرده حسن انجام کار، پیش دریافت و …. و اعمال اتوماتیک در بخش مالی در نرم افزار فروش اسپید

امکان معرفی پروژه ها و ارتباط به فاکتور فروش جهت محاسبات سود و زیان پروژه و نگهداری مانده حساب مشتریان به تفکیک پروژه ها در نرم افزار فروش اسپید

امکان گروه بندی درختی مشتریان تا سطح نامحدود در نرم افزار فروش اسپید

مشاهده موجودی بازرگانی کالا و انبار در هنگام ثبت تمامی برگه های فروش در نرم افزار فروش اسپید

امکان معرفی اضافات و کسور پیش فرض جهت درج اتوماتیک در برگه های فروش در نرم افزار فروش اسپید

معرفی انواع شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان در هنگام صدور برگه در نرم افزار فروش اسپید

امکان رزرو نمودن کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده در نرم افزار فروش

نرم افزار فروش اسپید با امکانات فراوان موجب گردیده تا جمع آوری اطلاعات زمان گیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع انجام شود. در راستای این اهداف و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد در نرم افزار فروش اسپید

 

تصاویر نرم افزار فروش اسپید
مزیت های نرم افزار فروش اسپید

امکان معرفی بارکد برای کالا و ارتباط آن با دستگاه بارکدخوان و استفاده از آن در مبحث فروش در نرم افزار فروش اسپید

امکان نگهداری موجودی ها به دو صورت موجودی بازرگانی و موجودی انبار در نرم افزار فروش

مشخص نمودن شماره فنی برای هر کالا و استفاده از آن در هنگام نیاز در نرم افزار فروش اسپید

امکان معرفی قیمت فروش پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام فروش در نرم افزار فروش

معرفی انواع شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان در هنگام صدور برگه در نرم افزار فروش

امکان نمایش شعبه صادر کننده برگه های فروش در نرم افزار فروش اسپید

امکان انجام عملیات مرجوع از فروش عطف به برگه فروش یا رسید آن در برگه های صادره توسط انبار در نرم افزار فروش

مشاهده گزارشات حساس مانند : گزارش دفتر معین و خلاصه فروش و سابقه فروش کالا از یک شخص و…. در هنگام صدور فاکتور در نرم افزار فروش اسپید

ارتباط مستقیم با حسابداری و نمایش و تهیه روکش سند اتوماتیک حسابداری از طریق برگه های فروش در نرم افزار  فروش

معرفی تاریخ تسویه برگه های فروش و گزارشات فروش در ارتباط با تاریخ تسویه برگه ها و فراخوانی آنها در خزانه داری در نرم افزار فروش اسپید

سیستم عطف حرفه ای بین برگه های سالهای مالی مختلف و تمامی برگه های خرید، فروش، انبار و … در نرم افزار فروش اسپید

امکان ثبت فاکتور جداگانه تخفیف تعدادی برای مشتریان در نرم افزار فروش اسپید

امکان ثبت فاکتور جداگانه برای کالاهای هدیه در نرم افزار فروش

امکان انجام عملیات فروش بصورت قراردادی در نرم افزار فروش اسپید

امکان ثبت مسئول فروش در تک تک فاکتورهای فروش در نرم افزار فروش

امکان عطف برگه های فروش به خرید و مشاهده سود و زیان هر فاکتور در نرم افزار فروش اسپید

امکان خرید کالا ها بر اساس چهار واحد شمارش متغیر و تهیه گزارشات بر اساس آنها در نرم افزار فروش اسپید

امکان ثبت چندین واحد شمارش با عناوین واحد اصلی و واحدهای فرعی و نمایش گزارشات بر اساس واحدهای اصلی و فرعی و محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس موارد فوق در نرم افزار فروش اسپید

امکان ثبت شماره فاکتور اتوماتیک و دستی با توجه با تنظیمات شعبه یا دپارتمان مربوطه در نرم افزار فروش

امکان ثبت کالاهای هدیه و اشانتیون بصورت توأم با فروش بقیه کالاها و انجام عملیات حسابداری آن ها بصورت اتوماتیک در نرم افزار فروش اسپید

امکان انجام عملیات فروش سرویس و خدمات به همراه فروش کالا بصورت توأم در نرم افزار فروش

امکان رزرو نمودن کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده در نرم افزار فروش اسپید

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

کارشناسان اسپید آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند..!

تماس بگیرید…

فهرست