10 راه برای امنیت وب سایت

commentبدون دیدگاه
راه برای امنیت وب سایت شما امروزه تعداد سایت ها خیلی زیاد شده است , و از این رو سایت های خیلی زیادی هستند که بدون امنیت هستند و برنامه نویسان زیادی هستند که بدون لحاظ کردن امنیت وب سایتهایی را ساخته و فقط کسب درآمد کنند در زمان خیلی کم. این اشتباه است هکر…
فهرست