دولت چین به دلیل تحریم هواوی شرکت های خارجی را تحدید کرد

دولت چین به دلیل تحریم هواوی، شرکت های خارجی را تهدید کرد

turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
دولت چین در پی تحریم های شرکت هواوی توسط دولت ترامپ، برای انتقام شرکت های خارجی را تهدید کرده است. بر اساس گزارشی که در روز جمعه منتشر شد، وزارت بازرگانی چین در حال تهیه فهرستی از شرکت های غیر قابل اعتماد است و شرکت های خارجی که قوانین را نقض می کنند، فعالیتشان را…
فهرست