دستیار صوتی کورتانا

نسخه جدید کورتانا v 3.0 با طراحی جدید به روز رسانی می شود

دستیار صوتی کورتانا ، مدت زمانی است که روی نسخه ی 2 می باشد و به روز رسانی های قابل توجهی برای آن منتشر نشده است . بنابراین کاربران انتظار دارند که ببینند شرکت مایکروسافت در بروزرسانی جدیدی که ارائه خواهد کرد شاهد چه تغییراتی خواهند بود . خوشبختانه ، کاربران دیگر نیاز نیست از…
فهرست