هوش مصنوعی در تشخیص سرطان سینه بهتر عمل می کند

هوش مصنوعی سرطان سینه را تشخیص می دهد

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
محققان دانشگاه MIT یک روش جدید مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تشخیص سرطان سینه (ماموگرافی) را کشف کرده اند که می تواند در تشخیص سرطان سینه در زنان را تا 5 سال زودتر شناسایی کند. این روش یک مدل یادگیری عمیقی است که توسط یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه علوم کامپیوتر MIT و آزمایشگاه…
فهرست