ربات متن باز Pollen Robotics برای محققان و استارتاپ ها معرفی شد

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
CES هرگز نمایشاه خوبی برای حوزه ی روباتیک مهم نبوده است. این موضوعی نیست که انتظار داشته باشیم در آینده ای نزدیک تغییر کند، اما به نظر می رسد هر سال کمی برای فناوری رباتیک بهتر می شود. پولن روباتیکز (Pollen Robotics) یکی از شرکت های فعال در صنعت رباتیک است که به طور گسترده…
فهرست