هدست واقعیت افزوده ترکیبی اپل

هدست واقعیت ترکیبی اپل حالت چهره را رصد می کند

اپل پتنت جدید هدست واقعیت ترکیبی را به ثبت رسانده است که می تواند حالت صورت کاربران را رصد کند. هدست واقعیت ترکیبی اپل قادر است به وسیله ی مجموعه ای از حسگرها علاوه ردیابی چشم ها، حرکات و حالات چهره کاربران را نیز می تواند تشخیص دهد. ثبت این پتنت ابتدا توسط وب سایت…
فهرست