دستیار صوتی سیری

دستیار صوتی گوگل اسیستنت به iOS اضافه شد

اپلیکیشن های گوگل در مقایسه با اپلیکیشن های اپل از جمله برنامه ی نقشه ، موسیقی و دستیار صوتی سیری (Siri)همیشه یک قدم عقب تر بوده است . نا گفته نماند ، بسیاری از کاربران معتقدند که  دستیار سیری برای تشخیص گفتار با دستیار صوتی گوگل اسیستنت (Google Assistant) تقریبا برابر است . بر اساس…
گوگل اسیستنت Google Asistant

گوگل اسیستنت مجهز به تصاویر بزرگتر و المان های تعاملی تر می شود

در حالی که گوگل اسیستنت می تواند به فرمان های صوتی پاسخ دهد ، اما بسیاری از کاربران برای ارتباط برقرار کردن با دستیار صوتی گوگل از فرمان های لمسی استفاده می کنند . در حقیقت ، غول دنیای فناوری و اطلاعات متوجه شده است که نیمی از تعاملات ارتباطی دستیار صوتی گوگل اسیستنت از…
فهرست