Facebook Viewpoint

فیس بوک کنفرانس جهانی بازاریابی خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو کرد

turned_in_not, , , ,
commentبدون دیدگاه
بر اساس گزارش رویترز، فیس بوک کنفرانس بازاریابی جهانی خود را به دلیل احتیاط در مورد نگرانی های شیوع ویروس کرونا، لغو کرده است. این کنفرانس قرار بود در ماه مارس در مرکز Moscone در شهر سانفرانسیسکو برگزار شود و اتتظار می رفت 4 هزار نفر در این همایش شرکت کنند. سخنگوی فیس بوک در…
فهرست