فروشگاه کتاب صوتی آمازون Audible

پشتیبانی فروشگاه کتاب آمازون به وسیله ی الکسا

فروشگاه کتاب صوتی آمازون که با نام Audible شناخته می شود، قصد دارد در آینده ای نزدیک سرویس پشتیبانی خود را با استفاده از الکسا در اختیار مشتریان خود قرار دهد. آمازون سرویس اشتراک کتاب صوتی را که در یک دهه پیش به مالکیت خود درآورده است، کاربران قادر خواهند بود دستورات صوتی خود را…
فهرست