فناوری تشخیص چهره گوگل

گوگل موافق به نفروختن فناوری تشخیص چهره و سوء استفاده از آن است

در ماه های گذشته ، فشار زیادی بر روی شرکت های بزرگ تکنولوژی برای اتخاذ سیاست های  قوی در مورد فناوری تشخیص چهره ایجاد شده بود. شرکت بزرگ مایکروسافت رهبری این جبهه را بر عهده گرفته است و قول داده است که با سیاست های سختگیرانه ای که در اجرا خواهد کرد و همچنین با…
فهرست