جستجوی بلند مدت گوگل

گوگل پس از 4 سال پنج زبان جدید را به سرویس ترجمه خود اضافه می کند

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
سرویس ترجمه گوگل (Google Translate) امروز به پنج زبان جدید را به  سیستم ترجمه خود اضافه می کند و این سرویس محبوب با این پنج زبان تعداد زبان های پشتیبانی شده را به 108 زبان در سراسر دنیا رساند. گوگل بعد از 4 سال این پنج زبان را به سرویس ترجمه مبتنی بر  هوش مصنوعی…
فهرست