Facebook Viewpoint

با شرکت در نظرسنجی ها و تحقیقات فیسبوک پول دریافت می کنید

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
شرکت فیسبوک با استفاده از برنامه جدید تحقیقات بازار خود،(Facebook Viewpoint) به کاربرانی که برای شرکت در این نظرسنجی، انجام وظایف و شرکت در تحقیقات، پاداشی در نظر گرفته است. بر اساس گزارشی که در وبلاگ این شرکت به اشتراک گذاشته شده است، این غول رسانه های اجتماعی که قصد دارد از نظرات کاربرانی که…
فهرست