کاخ سفید به دنبال تصویب قانون ممنوعیت استفاده تجهیزاتن مخابراتی چینی در امریکا

کاخ سفید به دنبال تصویب قانون جلوگیری از فروش تجهیزات مخابراتی چینی در امریکا

turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
شرکت بزرگ هواوی، روزهای خوبی را سپری نمی کند. بسیاری از دولت ها در سرتاسر جهان محصولات مرتبط با شبکه که توسط شرکت چینی هواوی تولید می شوند را تحریم کرده اند. اما دلیل این تحریم ها توسط برخی از کشورها چیست؟! این کشورها ادعا می کنند که هواوی بصورت غیر قانونی به تکنولوژی صفحه…
فهرست