سیستم تشخیص خستگی راننده

commentبدون دیدگاه
بسیاری از خودروهای پیشرفته ی امروزی مجهز سیستمی هستند که به کمک یک دوربین میتواند حالت خواب آلودگی راننده را در حال رانندگی تشخیص دهد , در حالی که شما فقط دارای یکی از این خودروها هستید و خودروهای با مدل پایین تر به این سیستم مجهز نیستند . محققان دانشگاه باپتیست هونگ کونگ سیستمی…
فهرست